Tô màu cho ảnh trắng đen

Chỉ cần upload ảnh lên chúng tôi sẽ tô màu cho ảnh trắng đen. Bạn có thể upload ảnh cổ xưa thời còn trắng đen để máy tính tự động suy luận màu sắc phù hợp với ngữ cảnh.

url upload